Przepływomierze elektromagnetyczne. Dokładny pomiar cieczy w instalacjach

Za pomocą odpowiednich narzędzi pomiarowych można prowadzić szybkie i precyzyjne pomiary. Do wykonywania pomiarów cieczy najczęściej stosowany jest przepływomierz elektromagnetyczny, który posiada bardzo szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu. Narzędzia pomiarowe to pełna gama produktów dedykowanych do prowadzenia pomiarów, w tym także pomiarów cieczy. Przepływomierze to jeden z podstawowych typów urządzeń wykorzystywanych w instalacjach służących do transportu cieczy. Przepływomierze dzielone są na różne kategorie, w tym między innymi na modele manometryczne (ciśnieniowe), turbinowe, wirowe, o zmiennym przekroju (rotametry), oscylacyjne czy komorowe. Do tej kategorii zaliczane są także inne mierniki przepływu, w tym przepływomierze elektromagnetyczne.

Przepływomierze elektromagnetyczne – precyzyjne pomiary

Przepływomierzami elektromagnetycznymi nazywa się urządzenia pomiarowe, które mają na celu pomiary cieczy przewodzącej prąd. Ciecz pełni wówczas rolę przewodnika. Do dokonania pomiarów nie stosuje się żadnych elementów mechanicznych – bazują one na wykorzystaniu prądu stałego posiadającego zmienną biegunowość. Zamontowany w instalacji przepływomierz elektromagnetyczny https://www.enko-pomiar.pl/przeplywomierze-elektromagnetyczne,13 umożliwia prowadzenie bardzo dokładnych pomiarów przepływów, także w przypadku cieczy, które są wymagające pod względem pomiarowym, między innymi cieczy gęstych oraz lepkich. Istnieje także możliwość wykonania pomiarów tych cieczy, w których znajdują się ciała stałe, na przykład szlamów oraz mas.

Główne korzyści przepływomierzy elektromagnetycznych:

  • dokładne pomiary niezależnie od gęstości, lepkości, ciśnienia oraz temperatury medium
  • bardzo dobra dynamika pomiarów
  • powtarzalność i stabilność pomiarów
  • brak spadków w ciśnieniu w instalacji
  • brak komponentów ruchomych w przepływomierzu

Przepływomierze elektromagnetyczne – szerokie zastosowanie

Za pomocą przepływomierzy elektromagnetycznych można wykonać pomiary cieczy w różnych zakładach przemysłowych. Są one wykorzystywane między innymi do mierzenia przepływów wody, ścieków, mas celulozowych, szlamów kopalnianych, olejów, gotowych produktów płynnych. Najczęściej przepływomierz elektromagnetyczny spotykany jest w branży chemicznej, spożywczej, wydobywczej. Narzędzia pomiarowe tego typu montowane są także w oczyszczalniach ścieków. Firmy oferujące przepływomierze elektromagnetyczne mogą zaproponować klientom dostęp do szerokiej gamy produktów. Różne warianty przepływomierzy umożliwiają dopasowanie do konkretnego zastosowania oraz miejsca montażu.

Może Ci się również spodoba