izolacjepoliuretanowe.pl
Now Reading:
Izolacja rur stalowych
Full Article 2 minutes read

Izolacja rur stalowych

Przy wykonywaniu instalacji grzewczych istotny jest nie tylko prawidłowy montaż, lecz także właściwa izolacja rur centralnego ogrzewania. Stosunkowo niski koszt materiałów i jednocześnie duże korzyści płynące z ich zastosowania sprawiają, że nie warto lekceważyć tej kwestii.Izolacja rur centralnego ogrzewania jest ponadto sprawą regulowaną przez polskie prawo budowlane. Przepisy jasno określają, że zaizolować należy nie tylko rury zasilające urządzenia grzewcze, lecz także te, które odprowadzają zimną wodę. Informacje mówiące o obowiązku stosowania zabezpieczeń cieplnych zawarte są także w Warunkach Technicznych – §118 ust. 3 i §133 ust. 9 i 10. Poza tym konieczność założenia otulin wynika również z tego, że aby oddać do użytku nowopowstały budynek należy uzyskać certyfikat energetyczny. Świadectwo to określa roczne straty przesyłowe energii, a co za tym idzie sposób ich zminimalizowania, co umożliwiają właśnie otuliny termoizolacyjne.Zalety wykorzystania materiałów izolacyjnych

– ograniczanie do minimum strat ciepła – odnosi się to do przewodów doprowadzających gorącą wodę, której temperatura wynosi z reguły ok. 90°C. Dobry materiał gwarantuje niskie straty przesyłowe, a więc wodę użytkową i grzewczą w temperaturze pożądanej przez użytkownika instalacji, co wiąże się także ze zmniejszonymi kosztami ogrzewania;
– ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi – izolacje rur centralnego ogrzewania mają zabezpieczać je przed ocieraniem o przegrody, które nieustannie pracują, tj. bez przerwy kurczą się i rozszerzają;
– zabezpieczanie przed skraplaniem się wody na powierzchni rury – to zadanie termoizolacji znajduje zastosowanie jedynie w przypadku metalowych instalacji C.O., a w szczególności tych elementów, którymi transportowana jest schłodzona woda;
– ochrona przed zamarzaniem – otuliny chronią instalacje przed zniszczeniami będącymi wynikiem zamrożenia znajdującej się w nich wody. Dotyczy to jednak jedynie elementów zamontowanych w nieogrzewanych pomieszczeniach, w których zimą panują bardzo niskie temperatury;

Input your search keywords and press Enter.