izolacjepoliuretanowe.pl
Now Reading:
Hydroizolacja zbiorników betonowych
Full Article 4 minutes read

Hydroizolacja zbiorników betonowych

Zbiornik na wodę pitną.

Zabezpieczenia antykorozyjne. Hydroizolacja.

 

Abstrakt. Artykuł stanowi propozycję zabezpieczeń antykorozyjnych oraz systemów hydroizolacyjnych opartych na elastomerach polimocznikowych stosowanych w zbiornikach betonowych przeznaczonych na wodę pitną.

 

Nowoczesne dwukomponentowe systemy hydroizolacyjne, nakładane na gorąco in-situ, tworzą jednolitą powłokę ochronną, posiadającą właściwości antykorozyjne.

Zbiorniki na wodę wykonywane są głównie z żelbetu. Do zalet tego kompozyt strukturalnego z pewnością można zaliczyć ogniotrwałość, odporność na znaczne przeciążenia statyczne i dynamiczne oraz swobodę w kształtowaniu elementów. Jednak, aby zapewnić właściwą ochronę przed korozją oraz zabezpieczyć obiekt przed wpływami atmosferycznymi należy żelbet pokryć powłoką, która ma za zadanie nie przepuszczać reagujących z betonem związków chemicznych jak i wody. Jej głównym atutem powinna być zatem trwałość, szczelność oraz elastyczność, tak aby ruchy obiektu powodowane obciążeniami, nie doprowadzały do przerywania łączeń powłoki zabezpieczającej.

Zabezpieczenie betonu zbiorników na wodę pitną dotyczy zarówno obiektów nowych, jak i użytkowanych. Dobór odpowiednich materiałów ochronnych i naprawczych wymaga przeprowadzenia gruntownej oceny konstrukcyjnej obiektu oraz analizy aspektów negatywnie wpływających na strukturę betonu. Wszelkie niezbędne zalecenia podzielone na fazy naprawy i zabezpieczenia betonu zostały przedstawione w normie PN-EN 1504. Głównym elementem dostosowania materiałów zapobiegających uszkodzeniom i korozji jest jasne określenie przyczyn uszkodzeń. Musi posiadać odpowiednią odporność, w tym na oddziaływania mechaniczne, chemiczne i biologiczne oraz fizyczne. Zasady dotyczące wad betonu (ochrona przed wnikaniem, ograniczenie zawilgocenia, odbudowanie elementu betonowego, wzmacnianie konstrukcji, zwiększenie odporności na czynniki fizyczne, odporność na czynniki chemiczne.

Polimocznik – hydroizolacja przyszłości

Wysokojakościowe hydroizolacje są wykonywane przy użyciu elastomerów polimocznikowych. Polimocznik to materiał o doskonałej przyczepności do dowolnego podłoża konstrukcyjnego – betonu lub stali – o dużej wytrzymałości, rozciągliwości i odporności mechanicznej. Powłoki polimocznikowe zabezpieczają i gruntownie hydroizolują wszystkie elementy konstrukcyjne. Chronią powierzchnię nadając jej właściwości antypoślizgowe i antykorozyjne. Polimocznik jest materiałem o podwyższonej trwałości i odporności chemicznej. Główną zaletą jest szybka utwardzalność, która skraca czas wyłączenia izolowanego obiektu z eksploatacji.

Membrana izolacyjna wykonana z polimocznika jest powłoką bez spoin i zakładów, całkowicie przylegające do regularnych i nieregularnych powierzchni konstrukcji. Dobrze radzi sobie z mostkowaniem rys oraz wypełnieniem szczelin. Dzięki elastyczności jest odporna na pęknięcia i ścieranie. Zabezpieczony powłoką alifatyczną lub polimocznik aromatyczny, który nie wymaga zabezpieczenia, odporny na promieniowanie UV. 100% cząstek stałych, w tym nie mniej niż 85% grup mocznikowych. Brak katalizatorów, metali ciężkich, brak plastyfikatorów. Podkłady gruntujące dobiera się pod wybrany rodzaj i zawilgocenie powierzchni.

Jak go używać zgodnie z normą PN EN 1504?

Polimocznik występuje jako membrana hydroizolacyjna, jest najważniejszą powłoką chroniącą beton przed wnikaniem wody. Znaczna ilość przypadków uszkodzeń betonu jest skutkiem wnikania w głąb betonu wody i szkodliwych, działających korozyjnie zanieczyszczeń, zarówno ciekłych jak i gazowych. Wybór optymalnej metody zależy od różnych parametrów, m.in. szkodliwych rodzajów związków, które mogą wnikać w beton, jakości istniejącego betonu i jego powierzchni, celu prac naprawczych lub zabezpieczających oraz planu późniejszego utrzymania. Występowanie warstwy wodochronnej występuje w zasadzie nr 1: ochrona przed wnikaniem. Wykonywanie membran można wykonać natryskowo, czyli polimocznikiem. Polimocznik swoje zastosowanie, zależnie od typu obiektu lub powierzchni elementu, można stosować w zasadzie nr 2, organicznie zawilgocenia, zasadzie 5: zwiększenie odporności betonu na czynniki fizyczne, zasazie nr 6, odporność na czynniki chemiczne.

Przebieg prac przygotowawczych

Jeden z najważniejszych etapów prac to dobrze przygotowanie podłoża przed nałożeniem polimocznika. Wiele firm zapomina o tym, sądząc po opisach marketingowych, że polimocznik przylega do wszystkich typów podłoża bez wyjątku. Niestety, jest to element wykonania usługi, który jest niezbędny oraz kosztuje czasem nie wiele więcej lub nawet przewyższa kwotę wykonania samej usługi natrysku. Standardowymi pozycjami w

Dobór odpowiedniego polimocznika

Co ważne, polimocznik danego producenta różnią się od siebie znaczącymi parametrami. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze polimocznika

 

Współpraca

 

 

 

 

 

Input your search keywords and press Enter.